hits

HV016 - Hva mener Diesen?

Sverre Diesen var forsvarssjef i Norge fra 2005 til 2009 . Her er to sitater fra boken hans «Fornyelse eller forvitring: Forsvaret mot 2020» gitt ut på CappelenDamm i februar 2011:

?Et godt eksempel på hva som er mulig med dedikerte, frivillige mannskaper som er innstilt på å legge ned trening og innsats langt utover det fastsatte antall dager per år er de såkalte 016-avdelingene i de større byene. Disse avdelingene holder et meget høyt ferdighetsnivå, og er basert på streng seleksjon gjennom både harde opptaksprøver og høye krav til deltagelse på avdelingens treningssamlinger og øvelser. Det har ført til at de har tiltrukket seg mannskaper med bakgrunn som fallskjermjegere eller fra annen krevende førstegangstjeneste ? mannskaper som synes det er tilfredsstillende å vedlikeholde ferdighetene sine på denne måten. 016-avdelingene har også vært karakterisert ved et meget høyt innslag av frivillige med høy utdannelse og typisk sivile statusyrker.? (side 203)

«?.Som et generelt prinsipp vil det aldri være lurt å kvitte seg med de beste ? de som har vist i praktisk handling at de både kan og vil. Dem vil det alltid være bruk for, og de vil normalt utrette ting som langt overstiger det som kan forventes ut fra deres antall. Mannskaper som derimot ikke er verken spesielt motivert eller særlig godt trent vil man aldri få noe ut av, uansett hvor mange de er ? selv ikke hvis oppgaven begrenser seg til enkle vaktoppdrag.? (side 207)

Jeg har lest hele boka, den anbefales på det varmeste. Ikke minst gir den en god forklaring på hvorfor moderne forsvar er så dyrt (knyttet til teknologi, veldig interessant lesning). Men akkurat nå, i forbindelse med kommisjonsrapporten 22. juli, er disse avsnittene om HV016 de mest aktuelle.

Les hva forsvarssjef Harald Sunde sa da han nedla HV016 her, og mer om 22. juli kommisjonen i bloggpostene "Brutale fakta" og "Politi uten tillit".

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar