hits

Politi uten tillit

Grensen mellom politi og forsvar er teoretisk glassklar. Politiet håndterer angrep innenlands, forsvaret håndterer angrep fra fremmede stater. Problemet er at dette i praksis er en gråsone.

I timene etter at det smalt 22. juli visste ingen om det var utenlandske terrorister, en hjemlig kriminell eller for den saks skyld starten på et krigsutbrudd vi sto overfor.

Kommisjonsleder Alexandra Bech Gjørv

Mandag 13. august legges rapporten fram fra kommisjonen som har undersøkt 22. juli. Den er ledet av advokat Alexandra Bech Gjørv (bildet). Lekkasjer tyder på at det blir en knallhard dom over politiet, samt ledelsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Politiet sviktet fra øverste leder til nederste politibetjent. Den siste tok oppstilling for å dirigere trafikken på Sundvolden i stedet for å følge "skyting pågår"-instruksen (kilde: VG).

Slik kan det bli i en etat der den øverste lederne er mer opptatt av å tekkes politikerne enn av å gjøre godt operativt politiarbeid. Gjennom mange år har det blåst en vind over etaten som handler om mer teori, mer byråkrati og mer HMS. Kort sagt; Mindre cowboy-kultur.

Men cowboyer betyr ikke bare triggerhappy machomenn. Det betyr også folk som er i stand til å handle raskt og riktig uten å vente på ordre fra fjorten instanser.

I enkelte situasjoner trenger man cowboyer. Man trenger folk som skyter uten å spørre om tillatelse  for å stoppe en attentatmann. Ikke alle situasjoner kan løses ved korrekt saksbehandling eller pedagogisk dialog.

"Hadde oberst Eriksen på Osarsborg 9. april 1940 fulgt omstendelige ordreprosedyrer i stedet for å tenke og handle selv, så hadde Blücher seilt rett gjennom og inn til Oslo".

Sitatet er fra psevdonymet Mimisbrunnr i en svært god artikkel på Document.no. (For ordens skyld, jeg har sjekket identiteten hans, han eksisterer definitivt, men ønsker ikke å bli navngitt).

Mimisbrunnr tar for seg to problemer i politiet: Avstanden fra topp til bunn. Og balansen mellom å beskytte sine ansatte og det å løse oppdraget.

Tidligere politidirektør Ingelin Killengreen

Man kan ikke alltid handle etter detaljerte ordre. Krisehåndtering er å agere raskt og riktig ved uventede hendelser, på basis av usikker informasjon.

I en eneste statlig etat er det faktisk dette de trener på hele tiden. Nemlig i forsvaret. Krig er kaos. Det er bare uventede hendelser og usikker informasjon. De fremste ekspertene på å handle selvstendig i total usikkerhet er spesialkommandosoldaten.

Vi må ha folk som er i stand til å handle, uten en detaljert ordre og som ikke er redd for å gå rett inn i en skyting-pågår-situasjon.

Spesialkommandosoldatene på Rena er vant til å jobbe nettopp slik. I tillegg hadde vi HV016, som var lokalisert i de fire største byene. Men avdelingen ble lagt ned av forsvarssjef Harald Sunde. Han uttalte at de var "ute av kontroll", en totalt urimelig påstand. (Hvis du har glemt Sundes utfall i denne saken finner du fullstendig sitater i en egen bloggpost her).

Dette ble sagt av samme mann som falt sine Afghanistansoldater i ryggen fordi de ikke førte politisk korrekt tale. «Det er en hån mot de som ga sitt liv i denne jobben,» sa Harald Sunde da Afghanistan-soldater ble sitert på at «krig er bedre enn sex» i et mannfolkblad. (Jeg skrev om Alfa-saken i 2010: "Profesjonelle krigere liker seg på jobben".)

En større avstand mellom forsvarstoppen og gutta i krig, de som hadde mistet kamerater, skal man lete lenge etter. Dette sviket mot sine egne kommer alltid til å hefte ved Harald Sunde.

Man skulle tro at Harald Sunde og Ingelin Killengreen hadde lært av hverandre. Tilfredstill dine sjefer oppover, i stedet for å være lojal mot dine ansatte. Og kanskje har de nettopp det. Kanskje dette er den type etatsledere politikerne har fått, fordi de har bedt om det.

Forsvarssjef Harald Sunde

Rapporten mandag må starte en revolusjon i politiet hvis vi som borgere skal ha tillit til at de kan ta ansvar i en terrorsituasjon.

Alternativt bør politiet nå fratas ansvaret for å agere ved terror. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener det bør etableres en helt ny type kriseledelse, og da basert på Forsvarets eksisterende organisasjon. (Les hva Sverre Diesen skrev om HV016 i egen bloggpost her og les nyhetsoppdateringer om HV016 her). Dette kommer fram i Dagens Næringslivs fyldige og gode artikkel om forholdet mellom politi og forsvar i går, 11. august.

Alternativene som vil stå igjen etter rapporten mandag er følgende: Enten å gjøre store endringer i politiet. Eller å overlate ansvaret til forsvaret, kanskje etter en slik modell Diesen foreslår.

Vil rapporten mandag få konsekvenser for Ingelin Killengreen? Forhåpentligvis. Men vil den også få konsekvenser for Harald Sunde? Trolig ikke.

Nedleggelsen av HV016 kunne fått store konsekvenser dersom den første bomben hadde vært forløperen til et nytt angrep i Oslo sentrum. Har vi egentlig politkere som er i stand til å beskytte befolkningen?

Trolig bør topplederne for både politi (i dag Øystein Mæland) og forsvar byttes ut, før Norge kan få bygget en bedre beredskap mot terror. Kanskje vi også må bytte regjering.

 Min forrige kommentar om 22. juli-kommisjonen kan du lese her: 22. juli: Brutale fakta

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar