hits

Landet uten konsekvenser

To setninger dukker fram fra bakhodet etter kommisjonens dom i dag. Den ene er fra C.J.Hambro og hans berømte tale i Odelstinget i 1948. Den andre setningen har jeg fra en standupkomiker.

 

"De gjorde så godt de kunne. Deri ligger deres unnskyldning, og deri ligger deres dom". Dette sa C.J.Hambro, i diskusjonen om hvem som hadde ansvaret for at Norge var så uforbredt på et tysk angrep.

Vi var visst like uforbredt på 9. april som vi var på 22. juli. Den gang var det Arbeiderpartiets regjering som måtte ta den sterkeste kritikken, det var de som "gjorde så godt de kunne" på 30-tallet, da de satset på nøytralitet og et svakt forsvar.

Maktens senter, før det smalt. Stedet der planer om beredskap ikke ble fulgt opp.

Likheten mellom de to situasjonene er denne: Man hadde all den informasjonen man trengte. I minst ett tiår før 22. juli 2011 har vi visst at beredskapen var for dårlig og at politiets organisasjon har flaskehalser som ble avslørt i alle kriseøvelser. Det ble bare ikke gjort noe med det.

Akkurat som Nygaardsvold visste mer enn nok om tyskernes opprustning og politiske aggresjon.

Norge er et godt land for dårlige ledere. Det er landet uten konsekvenser.

Hadde politiet og departementene hatt en konsekvenskultur, så hadde ikke Breivik kunnet plassert bomben i Grubbegata 22. juli. Gata var jo vedtatt stengt fra lang tid tilbake, det var bare ikke blitt fulgt opp. Det samme gjaldt manglene i politiet, både med hensyn til samband, utstyr, bemanning og beslutningsstruktur.

Vi har hatt oppsmuldring av ansvar og til dels fullstendig resignasjon over at vedtak ikke blir fulgt opp, for å sitere Alexandra Bech Gjørv i dag. Og hun fortsatte: "Ansvaret forstås på det intellektuelle plan, men erkjennes ikke dypt nok slik at det gir handling."

Breivik hadde vært stanset dersom Norge ikke hadde vært et U-land innen elementær organisasjon og ledelse.

Jens Stoltenberg forsøker å berolige i dag, ved og si at mye allerede er gjort. Politiet og PST er tilført økte ressurser, helikopterberedskapen er styrket og den sentrale kriseledelsen er styrket på flere områder. Dessuten lover han at Stortinget skal få en rapport om saken.

Det er ikke beroligende i det hele tatt. Det er jo ikke planene, ikke en gang bevilgningene det er noe galt med. Det er gjennomføringsevnen. Og en ny rapport er verdiløs dersom den ikke fører til handling.

For Norge er landet uten konsekvenser. Det har jeg fra en standupkomiker: Freddy Kjensmo. Hver gang han kommenterer politikk på twitter hashtager han det med #LandetUtenKonsekvenser.

Sjelden har det vært så treffende som akkurat i dag.

Se mine to forrige kommentarer om 22. juli: Brutale fakta og Politi uten tillit.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar