hits

Barnetrygd - En saga blott?

I helgen skrev NRK.no at Fremskrittspartiets programkomite vil erstatte kontantstøtte og barnetrygd med skattelette til småbarnsfamilier. Det er for å hindre arbeidsinnvandrere i å eksportere trygdepenger ut av landet.

Stadig flere østeuropeere får barnetrygd og kontantstøtte, noe også Nettavisen skrev om i august. Da Brochmann-utvalget la fram sin rapport i mai 2011, var eksport av trygd et av de store temaene. Når Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen kommenterte Fremskrittspartiets forslag, var han derfor ganske så velvillig. Han har lest Brochmann-utvalgets rapport. Det burde for øvrig alle gjøre, hvis de vil forstå innvandringens problemer.

Spørsmålet er om SVs parlamentariske nestleder Karin Andersen har lest den. Hun reagerte med en SVs ryggmargsrefleks, at dette ville ramme svake grupper: "Å fjerne barnetrygden og gi skattelette isteden, vil ramme de barnefamiliene i Norge med de laveste inntektene, slik som studenter, trygdede med minsteytelse og mange kvinner med lave inntekter", sa hun.

Nettopp. Innvandring rammer gjerne de svakeste. Det er et av problemene med innvandring.

Kjetil Raknes sin bok: Høyrepopulismens hemmeligheter

Karin Andersen bør, i tillegg til Brochmann-utvalgets rapport, lese Høyrepopulismens hemmeligheter av sin partifelle Ketil Raknes. Han har skrevet en av årets beste bøker om hvorfor Fremskrittspartiet og andre høyrepopulistiske partier i Europa har blitt så store. Raknes, som i dag jobber som statssekretær i miljøverndepartementet, har skjønt det Karin Andersen ikke vil skjønne.

Se boka omtalt her: Høyrepopulismens hemmeligheter. Den anbefales! 

Innvandringen rammer de svakeste i vertslandet mest. Innvandringen truer ikke øvre middelklasse, men den nederste del av arbeiderklassen og trygdeproletariatet. Det er de som blir rammet av lønnspress, det er de som opplever endring i sine bomiljøer og det er de som må slite med et stadig mer kontrollerende NAV. Og - det er de som rammes hardest når trygdeytelser blir borte.

Kontantstøtten er et utmerket eksempel. Statistikken viser at blant nordmenn er det de med lav inntekt i distriktene som bruker den mest. Men fordi somaliere i Oslo bruker den så massivt mye mer, så kan hele ordningen bli borte.

Fremskrittspartiets forslag om skattelette framfor kontantytelser til barnefamliene er fornuftig. Men Karin Andersen har rett: Det vil ramme de svakeste. Velkommen etter Karin Andersen. Dette er en av innvandringens konsekvenser.

Les saken om Brochmannutvalget, fra E24 i 2011: Farvel velferdsstat?

Les saken om Frisch-senterets underrapport, fra E24 i 2011: Innvandrerne jobber for lite

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar