hits

Holdningskampanjer, bortkastede penger?

I går var det premiere på Harde fakta, et nytt aktualitetsprogram på TV2. Jon Hustad tok for seg alle reguleringene for nye bygg, som gjør dem dyrere, mens jeg snakket om statlige holdningskampanjer. Dette sa jeg i går kveld:

En av storprodusentene av statlige holdningskampanjer er Helsedirektoratet. Hvert år bruker de mellom 20 og 50 millioner kroner på holdningskampanjer. For å sette det tallet i perspektiv: 50 millioner kroner tilsvarer all skatten som 650 kassadamer betaler i løpet av et helt år.

I januar i år lanserte Helsedirektoratet en anti-røykekampanje, der man kan se hvor mye tjære som samler seg i lungene på en røyker. Alle vet at røyking er farlig, men Helsedirektoratet mener altså at å spre mer frykt er et godt virkemiddel. Og ifølge deres egne nettsider har slike kampanjer god effekt.

Men i en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, der man har gått gjennom effekten av antirøyke-kampanjer de siste årene, kommer det fram at effekten er marginal. Å skremme folk fra å røyke, det virker ikke.

Lederen i Helsedirektoratet, Bjørn Inge Larsen, svarte greit og sympatisk for seg da han ble spurt ut av Jon Hustad i studio. Han innrømmet at forskningen ikke gir entydig støtte til at kampanjer virker, eller som han sa: Det er vanskelig å identifisere hva virker.

Så da kan vi jo bare fortsette å lure: Hvorfor skal vi bruke skattepenger på ting som kanskje, trolig, muligens virker? Det programmet ikke tok opp er at forskerne er samstemt enige i hva som faktisk virker, for å få folk til å drikke og røyke mindre. Pris og tilgjengelighet virker; Jo dyrere og jo mindre tilgjengelig, jo mindre gjør folk av det.

Skillelinjen politisk bør gå mellom dem som mener alkohol og røyk bør gå opp i pris (fordi det beviselig får folk til å drikke og røyke mindre) og de som mener at det er bra (eller allerede for dyrt) som det er. Det er en mye mer ærlig diskusjon.

Holdningskampanjer er dyre avlats-øvelser. De får det til å se ut som staten gjør noe, mens det man gjør er å slå slag i lufta. Og veldig dyre slag i lufta, på skattebetalernes regning.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar