hits

Stortingsfolk tjener for lite

Mandag varslet både Ola Borten-Moe (Senterpartiet) og Ketil Solvik Olsen (Fremskrittspartiet) at de ikke tar gjenvalg til Stortinget. Begge er ansett som usedvanlig dyktige politikere. De gidder ikke mer.

Sigurd Grytten, en av byens mest erfarne og dyktige PR-rådgivere, mener de folkevalgte må få bedre betalt.  I dag er lønna på Stortinget  777 630 kroner. For noen av representantene er det mye mer enn de kunne fått i det vanlige yrkeslivet, mens for andre er det mye mindre. "Det er et økende problem for partiene at de ikke får de dyktigste til å stille på liste", sier Sigurd Grytten, i dag partner i kommunikasjonsbyrået Zync til Klassekampen i dag 19. september.

I Finansavisen (19/9) tar Christian Tybring-Gjedde, selv stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, til orde for et helt annet lønnssystem for stortingsrepresentanter. Han vil bort fra at alle får lik lønn og foreslår gammel lønn pluss 150 000 kroner, og ekstralønn for høy utdanning.

Ingen representanter har så langt sagt at de sier nei til gjenvalg på grunn av lønn. Men det er klart at det spiller inn. Penger betyr noe. Og kombinasjonen lønn, arbeidstid, pendling og mediepress gjør altså at de beste mister interessen.

777 630 kroner er uansett for lite for å få de beste til å bli, og de beste til å ønske seg en stortingskarriere.

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar