hits

Fjern flytteskatten

Høyre og Fremskrittspartiet er enige om at formuesskatt og arveavgift skal fjernes. De to skattene utgjør om lag 18 milliarder kroner årlig i statlige inntekter.

Men hva med flytteskatten? Den kalles dokumentavgift, men har ingenting med dokumenthåndtering å gjøre. Denne skatten er bare til for å skaffe staten inntekter. Selve dokumenthåndteringen betales ved tinglysingsgebyret.

Vi betaler 2,5 prosent av boligens verdi i ren flytteskatt hver gang vi kjøper ny bolig. Det utgjør mellom fem og seks milliarder kroner årlig til staten.

Noe må staten skattlegge for å få inntekter. Vi skattlegger derfor arbeid (inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift) og handel med varer og tjenester (moms), for å nevne de to viktigste. Enhver skatt må vurderes ut fra om den

a) oppleves rettferdig og

b) om den får folk til å oppføre seg på en måte som er ønsket eller uønsket sett fra et samfunnsperspektiv.

Det er dette siste økonomene kaller incentiver.

Å skattlegge flytting gir helt gale incentiver. At folk flytter på seg er jo bra og bør ikke skattlegges. Folk flytter gjerne for å finne en bedre jobb eller ta utdanning. Når alderspensjonister flytter er det også bra, fordi de som regel forlater store boliger for å skaffe seg noe mindre og mer moderne. Det frigjør dermed eneboliger til barnefamilier samtidig som de skaffer bolig der de kan bli boende lengre i sitt eget hjem. Vinn-vinn altså.

Flytteskatten burde stått lenger oppe på lista over skatter som bør fjernes. Å fjerne formuesskatt er viktig fordi den skatten diskriminerer norske eiere. Men flytteskatten burde vært fjernet før vi fjernet arveavgiften.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar