hits

Minister Jonas på legevakta

Helseminister Jonas Gahr Støre er veldig frisk, veldig rik og bor veldig nær Volvat. Er det saklig eller usaklig å kritisere ham for det?

TV2 har i en serie reportasjer i nyhetssendingene påpekt feil og mangler ved legevakttjenesten i Norge. Dokumentasjonen er solid, ikke bare ved TV2s eget arbeid men også ved en rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Den rapporten bygger på halvannen million konsultasjoner.

Helseminister Jonas Gahr Støre. Foto: Kyrre Lien, Scanpix.

Konfrontert med dette sier Jonas Gahr Støre til TV2: "Jeg må nesten snakke på min egen efaring. Jeg har brukt legevakten i Oslo og har hatt veldig god erfaring med det". Men Jonas bruker jo ikke legevakten så ofte, han foretrekker Volvat.

TV2 spør derfor hvorfor statsråden velger en privat legevakt for seg og sine barn: "Hvilke valg jeg gjør privat, er en annen sak", sa Jonas til TV 2. Det er her han tar feil. Det er ikke en privat sak.

Les valgforsker Anders Todal Jenssen om Støre: "Det kommer til å bli noen feilskjær fremover".

Jonas Gahr Støre mener at det ikke står så altfor galt til med norske legevakter. Der har han trolig rett. Det trenges nok et faglig løft for mange av dem, og de feilene som er avslørt av TV2 er hjerteskjærende.

Men flere av feilene som blir slått opp, skjer nettopp ved legevakter som har kommet til det faglige nivået legeforeningen ønsker, de er interkommunale og bemannet med hjelpepersonell. Det vil alltid skje feil ved en legevakt, noen av dem med svært tragiske utfall.

At det oftere skjer feil  på legevakt som i legetjenesten forøvrig, bør ikke overraske noen. For hva driver legene med på et vanlig legekontor på dagtid? Attester, sykemeldinger, rutineprøver, gråtetimer, pillemisbrukere, flere sykemeldinger og flere attester. Det blir ikke mange feil, og heller ikke mange TV2-oppslag av sånt.

På legevakt er sjansen for akutt, virkelig sykdom betydelig større, og dermed gir det langt større fallhøyde. I tillegg håndterer de jo ulykker og skader, der det ikke alltid er gitt å prognostisere risikoen for pasienten av f.eks. hodeskader.

Inngangen til Oslo legevakt. Foto: Heiko Junge, Scanpix.

Det betyr ikke at alt står bra til. Feilene og manglene som er avdekket, både ved rapporten nevnt ovenfor og TV2, er alvorlige. Og legevakten er en så viktig del av helsetjenesten for oss alle at dette må vi ta fatt i.

Jøss, jeg burde visst fått jobben som pr-dame hos Jonas. Mine argumenter i diskusjonen om legevakttjenesten er nemlig bedre enn hans tafatte "egne erfaring", en erfaring vi også vet er meget begrenset.

Men kanskje forskjellen på meg og Jonas rett og slett er interesse for saken? At jeg er interessert i legevakttjenesten, mens han synes saken er nokså uinteressant? Det er nemlig dette som er problemet med Støres gode helse, store formue og nærhet til Volvat.

Det er dette som er selve privatiseringens spøkelse. De som selv har tilgang til private og gode tjenester mister interessen for de offentlige tjenestene og deres kvalitet. Når politikerne, akademikerne og pressefolkene selv bruker private tjenester er det ingen igjen til å klage når det skjer feil i det offentlige.

Jeg skrev om privatiseringens dilemma i A-magasinet i 2009, og om Sylvia Brustads bruk av privat legevakt i E24 i 2008. 

Det er betydelige mangler ved norsk legevakt, men det gjøres også veldig mye godt arbeid. Vi har alle private erfaringer som trekker den ene eller andre veien.

Sylvia Brustad brukte også Volvat som legevakt, da hun var helseminister. Foto: Sara Johannessen, Scanpix.

Helse og skole er selve kjernen i den skandinaviske velferdsmodellen. Så lenge helsetjenester og utdanning er tilgjengelige for alle samfunnslag, er det også mulig for alle familier og skaffe sine barn en god fremtid, uavhengig av inntekt og status.

Det er dette som nå er i ferd med å forvitre i Norge, ved et helsevesen som krakelerer under sin egen tyngde og i politikernes manglende evne til å prioritere mellom pasienter. Skolen på sin side skal også være alt for alle og forsømmer dermed basiskunnskapene.

Det er i dette perspektivet vi ikke vil ha en helseminister som bruker Volvat. Like lite som vi ville hatt en kunnskapsminister som sendte barna sine til kostskole i England.

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar