hits

Agrarnasjonalisme - for nerdene

Her følger forklaringen av det gøyale begrepet agrarnasjonalisme, som jeg brukte i bloggposten " Senterpartiet - heretter går det bare utfor".

Ifølge Oddmund Løkensgard Hoel i foredraget: Frå rørsle til språk – norsk målreising 1885-1950 er agrarnasjonalisme et begrep som brukes om bøndenes retorikk i møte med industrisamfunnet. Nasjonalismen ble del av en forsvarsideologi som var rettet mot de sosiale og økonomiske omveltningene som industrialiseringen og markedsutvikling satte i gang på 1800-tallet. Han viser blant andre til Trond Norby i denne forklaringen.

Ola Borten Moe derimot, er jo slett ingen fiende av industrisamfunnet. Han bruker imidlertid tilknytning til bygda og jordbruket i en effektiv retorikk mot noe annet enn industri, nemlig mot globalisering og internasjonalisering. Han er den selvbergede bonden, med et sterkt forhold til eiendomsrett og individets eget ansvar for eget liv. Altså en kapitalismevennlig versjon av historiens agrarnasjonalister.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar