hits

Ulovlig sex: Oppsigelsesgrunn?

Ville en "vanlig mann" fått sparken etter å ha sexchattet med en 14-åring? I så fall kunne det vært en ulovlig oppsigelse.

Ordførersaken i Vågå handler om en høyst uvanlig jobb; ordførerjobben er et tillitsverv og ikke en ordinær ansettelse. Hva som skjer med ham etter en eventuell dom er altså ikke så relevant i en generell vurdering av sexskandaler og arbeisforhold.

Men mange lesere har antydet at "vanlige folk" hadde ligget tynt an på jobben etter slike avsløringer. Det er ikke helt riktig.

Hva skjer med postbudet som sexchatter med en 14-åring på kveldstid, på sitt eget dataustyr? Postbudet kunne også risikert at det ble kjent for arbeidsgiver, fordi det er straffbart med slik "krenkende atferd" overfor en mindreårig.

Men hvis Posten da hadde sagt ham opp på grunn av dette, kunne postbudet gått til retten med en knallgod sak. Hvis postbudet derimot hadde brukt bedriftens dataustyr, og enda verre, i arbeidstiden, hadde han ligget litt tynnere an. Og hvis Posten til og med hadde interne retningslinjer om databruk som vårt postbud hadde kjent til og likevel brutt, så hadde han ligget enda tynnere an.

Men hva hvis han ikke var postbud, men lærer i en folkeskole? Det ville straks gjort saken mer komplisert. For det er fortsatt ikke en opplagt oppsigelsesgrunn, slik man kanskje skulle tro.

Hver eneste oppsigelse må vurderes for seg, som en konkret sak. I Arbeidsmiljøloven står det at en oppsigelse skal være "saklig". Å si opp noen fordi de har gjort noe straffbart, kan være saklig, men det er langt fra opplagt.

Blir du dømt for overfallsvoldekt vil retten trolig mene det er saklig at du ikke lenger kan være elektriker, fordi jobben vil innebære å komme hjem til kvinner som er alene i huset. Men ikke hvis du kun jobbet på anlegg og aldri var alene med en kvinne.

Men dersom du måtte sone mer enn to måneder kunne du sies opp på grunn av fraværet, rett og slett. Det er blitt en egen praksis, og gjelder altså uansett hva du er dømt for.

Jo mer en sexskandale kan knyttes til selve jobben, jo mer saklig vil det fremstå med en oppsigelse.

I en sak fra 2009 behandlet Agder Lagmannsrett spørsmålet om oppsigelsen av en salgssjef i et telefonsalgsfirma. Han var 40 år og hadde ligget med en 18-årig nyansatt i hotellkorridoren på firmaets julebord og tafset på en annen. Han mente det var usaklig å si ham opp og gikk til sak.

Først tapte han i tingretten og deretter tapte han i lagmannsretten. Men dommen var ikke enstemmig.

Og Rune Øygard i Vågå? Ingen av de to tiltalepunktene er knyttet til selve jobben som ordfører, de gjelder ham som privatperson. Men faktum som er kommet fram hittil viser sexchatting med en alt for ung jente på ordførerkontoret og med kommunens datautstyr. Han tok henne med på jobbrelaterte reiser og på atskillige møter som angikk jobben.

Jeg mener det var riktig av Arbeiderpartiet sentralt å vente med å uttale seg til fredag, da dette kom fram i retten. Men da var AP sentralt, med Jens Stoltenberg i spissen ikke til å misforstå i sin mistillit mot Øygard. Det var riktig reaksjon på riktig tidspunkt.

Men tillit er ikke det samme som strafferett. Jens Stoltenberg sa det glassklart, ordføreren har ikke lenger tillit, men det vedkommer ikke straffesaken mot ham. Men tillit er sentralt i utføringen av vervet som ordfører. Hvis Rune Øygard biter tenna fast i skrivebordet skal det bli spennende å se hvor vanskelig det blir å bære ham ut.

Se saken: Jens har hatt sine gode grunner ... om partiets håndtering av saken

Se saken: Har bommet på Vågå-tiltalen om hvorfor ordføreren ikke kan suspenderes

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar