hits

Senterpartiet er ordførerpartiet

Pressen har sin egen dynamikk. Liv Signe Navarsete jages fra studi0 til studio, stadig mer hektisk smilende og leende, og i kveld fredag dukker hun jomen opp hos Skavlan også.

Leka kommune, lengst syd i Helgeland, har Senterpartiordfører. Foto: Kystriksveien.

Alt dette fordi en ungdsompartileder ville lage maksimal storm om lederens personlighetstrekk. Der lyktes Sandra Borch til fulle.

Men Senterpartiet er mer enn det som skjer mellom noen få mennesker på noen få møter med NRK og TV2 på slep i Oslo sentrum. Senterpartiet er nemlig ordførerpartiet.

Senterpartiet har 94 ordførere, og de klarte å øke antallet (fra 89) også etter hele seks år i regjering. Det er ikke verst. Det er dyktige folk i lokalpolitikken som har gitt senterpartistene ry som gode forhandlere og gode pragmatikere.

Partiets største utfordring nå er hvordan de tar vare på kjernevelgerne sine, bygdefolk med tilknytning til landbruket. For færre og færre, relativt sett, bor på landet. Og av dem igjen er det svært få heltidsbønder.

Trøgstad kommune i indre Østfold har senterpartiordfører. Foto: Olberg Camping.

Folk som ikke er bønder på heltid, men som har noen jorder med grass, et nedlagt småbruk eller jord de forpakter bort, det er partiets nye kjernevelgere. Altså folk med eiendomsinteresser i bygdene. Hvordan tar partiet vare på dem?

Et for nært samarbeid med Arbeiderpartiet og SV er å ta parti for de mest reguleringskåte. De som har eiendom de vil bygge på eller omregulere risikerer å få Senterpartiet som sin nye fiende. For treg saksbehandling og for mange "nei" er å dolke velgerne i ryggen.

Grunneiernes råderett over egen eiendom burde sitte i ryggraden på enhver senterpartist som vil beholde sine kjernevelgere. De konkrete avgjørelsene ute i kommunene er viktigere for partiets framtid enn temperamentet til partilederen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar