hits

Misbrukte Kolberg makten?

Martin Kolberg. Foto: Nettavisen/montasje.

Drammens Tidende skrev torsdag at Martin Kolberg skal ha misbrukt sin makt som politiker. Han skal ha opptrådt truende i en sak som gjaldt datterens angivelige triksing med timelister. Timelistene gjaldt hennes barn, en multihandicappet 25-åring, Martin Kolbergs barnebarn.

Ordfører Helene Justad (Høyre) sa til VG: Kolbergs kontakt med ansatte i kommunen har gått på det psykiske og jeg har vært bekymret for at ansatte måtte sykemelde seg. (...)  Folk har ikke klart å trene, fikk ikke sove og hadde tårer i øynene på jobb.

Ordrfører Helene Justerud fra Høyre.

Fredag kom nye avsløringer i Drammens Tidende. Flere navngitte ansatte fortalte hva Martin Kolberg rent faktisk hadde sagt, utsagn som må karakteriseres som trusler om gjengjeldelse dersom stedatteren ikke fikk gjennom sine krav.

Les saken: "Vet du ikke hvem jeg er?"

Men i tillegg knytter avisa Martin Kolberg til politiske vedtak som handler om den ordningen hans stedatter kan ha misbrukt.

Ordningen heter BPA, brukerstyrt personlig assistanse, og er en uunnværlig ordning for funksjonshemmede når den brukes riktig. Ordningen koster kommunen seks millioner kroner i året kun for Kolbergs (ste)barnebarn, og administreres av hans stedatter. Og hun er nå altså under etterforskning for å ha misbrukt den.

Familien engasjerte seg sterkt i å få ordningen utvidet i 2002, til tross for at regelen var at kun brukere som administrerte ordningen selv kunne få den. I praksis betyr det at sterkt mentalt tilbakestående ikke kan få ordningen, mens mentalt oppegående men fysisk funksjonshemmede kan få ordningen. Kolbergs familie vant fram, slik at barnebarnet fikk en slik ordning til tross for at den måtte administreres av moren.

På det tidspunktet var det en svært komplisert situasjon. Man gjorde det for å få ro, sier kommunalsjef Bjørn Harry Støle. Vedtaket kostet en ektra bevilgning på halvannen millionSammenholdt med andre ansattes uttalelser om press og utidig innblanding fra Martin Kolberg fra mange år tilbake, ser ikke dette bra ut.

Timetallet i BPA-ordningen for barnebarnet ble gradvis utvidet slik at den nå 25-årige kvinnen får hjelp fra personlige assistenter 303 timer i uka. En uke har 168 timer. Det er altså to assistenter til stede store deler av døgnet. Det sier seg selv at politikerne har vanskelige avveininger knyttet til denne 25-årige kvinnens behov, satt opp mot andre brukere i kommunen.

I 2010 ble det iverksatt etterforskning mot Kolbergs datter. Drammens Tidende skriver: Ifølge anmeldelsen skal personer med nær tilknytning til arbeidslederen gjentatte ganger ha fått lønn uten å ha jobbet. Også ansatte skal ha blitt tilgodesett med timer uten å ha vært på jobb. I tillegg mener Lier kommune det er grunn til å tro at ansatte, som har fått betalt for fiktive timer, har måttet betale dette tilbake til arbeidslederen (altså Kolbergs datter, 25-åringens mor). Det skal blant annet ha skjedd da kvinnen fikk fartsbot. 

Våren 2011 var det uvanlig uenighet mellom regjering og storting. Det gjaldt nettopp BPA, og Martin Kolberg var sterkt engasjert i saken. Det ble en åpen strid mellom Aps stortingsgruppe og daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

 

Gro i sin tid som statsminister.

Helseministeren ønsket ikke å gi alle funksjonshemmede rett til BPA. Men et flertall i stortingsgruppen, anført av fungerende parlamentarisk leder Martin Kolberg, fikk endret Strøm-Erichsens forslag til vedtak.

Å være mektig politiker og fortvilet pårørende samtidig gir en rekke vanskelige, moralske valg, enten det gjelder psykisk sykdom, alvorlig somatisk sykdom eller multihandicap, som i Kolbergs tilfellse. Gro Harlem Brundtland opplevde tøffe dilemmaer da sønnen Jørgen ble alvorlig psykisk syk.

«Hun så mange av psykiatriens problemer og behovene for ny satsing og reform. Men som statsminister var det ikke lett, ja omtrent umulig, å skjære gjennom på grunn av risikoen for å bli anklaget for å eksponere egeninteresse,» skrev Olav Brundtland i boka "Gift med Gro" i 1996.

Gro  misbrukte aldri sin makt for å sikre sønnen bedre behandling. Det står det enorm respekt av. Vi vet enda ikke hva som blir konklusjonen i saken om Martin Kolberg.

 

 

 

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar