hits

Øygard: Tiltalen som reddet Jens

 

Rune og Jens, i bedre tider. Montasje.

I morgen, mandag, faller dommen i saken mot Rune Øygard. Mannen er tiltalt for noe som ikke kan bevises. Derimot har han sluppet tiltale for det han beviselig har gjort.

Tiltalen lyder på samleie med barn under 14 år og samleie med barn mellom 14 og 16. At han sex-chattet med jenta på Skype da hun var 14 år er bevist gjennom datautskrifter. Det skjedde til alt overmål da han satt på ordførerkontoret.

Dersom Øygard hadde vært tiltalt for krenkende atferd (straffelovens § 201) eller misbruk av stillingen som ordfører (straffelovens § 325) så hadde han etter all sannsynlighet blitt dømt. Nå kan han bli fullstendig frikjent.

Bistandsadvokat Nina Braathen Hjortdal. Montasje.

Han unngikk også tiltale for straffelovens § 193, en paragraf som ellers er et vanlig påheng til tiltaler i incest- og overgrepssaker mot mindreårige. Den lyder (1. ledd):

Den som skaffer seg eller en annen seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, straffes med fengsel inntil 6 år.

I og med at den handler om seksuell "omgang" (samleie eller tilsvarende) så blir den bare aktuell dersom retten finner at samleier har funnet sted.

Men det er jo samleier han er tiltalt for. Likevel slapp han unna dette viktige påhenget i § 193, som gjerne brukes i straffeskjerpende retning. Bistandsadvokaten ba, i brevs form til retten, om å få denne paragrafen med . Hun tok det også opp flere ganger under hovedforhandlingene.

Bistandsadvokaten ville også ha inn Jens Stoltenberg som vitne. Retten avviste det, fordi Jens i vitneboksen ville "vidløftiggjøre" saken ytterligere.

På godt norsk: Dommeren syntes det ville føre til for mye halloi. Dessuten ville ikke Jens kunne belyse saken ytterligere. Men dersom § 193 hadde vært med i tiltalen kunne de ikke avvist Jens som vitne like lett.

Øygard brukte jo sitt forhold til Jens Stoltenberg, nettopp som både et lokke- og pressmiddel overfor jenta, ifølge hennes forklaring. Begge de to møtene med Jens er sentrale for å forstå saken.

Jens Stoltenberg slapp å møte i retten, fordi Rune Øygard kun ble tiltalt for samleier, ikke for å ha misbrukt sitt politiske verv til å skaffe seg disse samleiene.

Dommer Torunn Kvisberg. Montasje.

Det er altså ikke mindre enn tre tiltalepunkter som kunne vært med i tiltalen, men som statsadvokaten valgte å ikke ta med.

§ 201 mangler. Dermed kan ikke Øygard dømmes for sex-chatten. Hadde den paragrafen vært med hadde han blitt dømt for chattingen, selv om han blir frifunnet for samleier.

§ 325 mangler, slik at han ikke kan fradømmes ordførerjobben (se Gunnar Stavrums artikkel for forklaring av det forholdet). Det kan bli en hodepine for Vågå kommune.

Og § 193 mangler. Dersom den hadde vært med hadde den vært straffeskjerpende ved en dom. Og for oss som har sittet i retten og hørt partenes forklaringer virker den høyst relevant.

Men det var veldig fint for Arbeiderpartiet at den ble utelatt. For dermed slapp Jens Stoltenberg å gå i vitneboksen og bli dratt ned i Rune Øygards moralske søle.

Les mer om § 193, men da i tilknytning til Ingebrigtsen-saken: Er Ingebrigtsen-sex ulovlig?

Les mer om Vågå-saken og § 201 og § 325: Har bommet på tiltalen

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar