hits

Øygard ble felt av internett

Innholdet og omfanget av skype- og sms-kontakten ble avgjørende for dommen mot Rune Øygard. Han ble funnet skyldig, "ut over enhver rimelig tvil" som det heter. Ifølge dommen har Øygard og jenta hatt en rekke samleier, og det første skjedde før hun fylte fjorten.

Den nå 17 år gamle jenta var Øygard overlegen på ett eneste område. Moderne kommuniksjonsteknologi. Og det var det som felte ham. Han ble dømt til fire års fengsel og 150 000 kroner i erstatning.

De to var første gang alene sammen da hun var 13 år, fordi hun skulle være hans "Facebook-lærer". Etterhvert lærte hun ham også å kommunisere på skype.

Dommeren gikk gjennom saken og sammenstilte mange små detaljer slik at de framstår i sammenheng. Og skypemeldingene fikk stor plass i dommen. Ikke bare de meldingene som handlet om sex. Men også i de andre som ikke handlet om sex. For faktum var at i en så omfattende kontakt mellom de to, så var det ikke spor av den farsfiguren Øygard har framstilt seg som.Det var ingen oppbyggelig trøst eller gode råd, slik foreldre gir til tenåringer.

Han har beskrevet seg selv som en omsorgsperson for et barn i en vanskelig situasjon. Likevel var ordbruken på Skype slik folk normalt gjør for å bli seksuelt opphisset. Noe han også ble, ifølge skypesamtalene.

Les hva han skrev: Her er de ukjente skype-samtalene

Det er trolig mange feilaktige dommer i sedelighetssaker. Feilene slår i begge retninger, fordi domstolen er henvist til å gjette når det mangler tekniske bevis. Men denne saken er anderledes enn de fleste av disse sakene. Fordi sex-chattingen og sms-aktiviteten foreligger i form av ubestridte dokumenter. Og dermed faller alle de andre små bitene ned i samme mønster.

Øygard framsto sjeldent usympatisk i hovedforhandlingen, ved ikke å innrømme en millimeter mer enn det det er framlagt tekniske bevis for. Hans forklaringer på sms-og skypeordbruken var latterlige. Og han legger skylda på jenta for det som skjedde, fordi han ble "revet med". I dag kalte dommeren hans forklaring på skype-loggen "oppkonstruert, kunstig og ikke troverdig."

Farsfiguren versus skypeloggen ble et bilde som ikke stemte. Vitneutsagnene tolkes i samme retning. Det gjelder særlig de to voksne kvinnene som har hatt forhold til Øygard. Deres beskrivelse av hans pågående og manipulerende oppførsel da de gjorde det slutt, rimet godt med jentas forklaring da hun prøvde å slå opp. Og igjen: Jentas forklaring om også dette underbygges av tekniske bevis fra voldsom sms- og telefonaktivitet fra Rune Øygard.

Slik jeg tolker dommen er "omsorgspersonen" Rune Øygard en rå maktperson som brukte alle mulige manipulerende midler overfor et barn han ville ha sex medDommerne fester full lit til jentas forklaring og ingen tillit til Rune Øygards forklaring.

Rune Øygard anket på stedet. Det kan bli en tung motbakke. Djevelen ligger i detaljene, og dommen var grundig og godt underbygd. Mange små detaljer ble kommentert og konklusjonen var at jenta har snakket sant hele veien.

Tankekorset er at saken kunne sett helt anderledes ut, hvis ikke skype- og sms-loggen hadde eksistert. Hvor mange jenter har ikke blitt trodd i tidligere saker? Bygdedyret var lenge på ordførerens side i denne saken.

I dag ble bygdedyret felt. Av internett.

 

PS om tiltalepunkter: Jeg har tidligere skrevet om tiltalepunktene som mangler og tiltalen som reddet Jens. I og med at Øygard ble dømt er det uten betydning at § 201 ble utelatt, den ville knapt berørt straffeutmålingen. At § 193 ble utelatt har derimot betydning fordi han ble dømt. Men dommeren kommenterte dette og gav uttrykk for at forholdene som § 193 dekker ble hensynstatt ved straffeutmålingen.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar