hits

Dagsrevyens forsvar av romfolk

"Hun reiste rundt i Europa og solgte smykker sammen med barna sine, slik romfolk har gjort i generasjoner" introduserte Nina Owing i Dagsrevyen lørdag 12. januar. Det handlet om en rumensk kvinne av romfolket som satt fengslet i Norge for menneskehandel. Var hun en "enke, som har gjort alt hun maktet for at barna hennes skal slippe å sulte" eller en "menneskehandler som har tvunget barna til å stjele, tigge og selge falske smykker på gata"? I NRKs verden er visst ting enten-eller. Det ulykkelige er at svaret trolig er både-og.

Reportasjens underliggende og sterke budskap var at dette var en urimelig dom: At moren ble urettmessig dømt for sin kultur. Se reportasjen her. 

Vet du hva Dagsrevyen glemte å fortelle? At moren som ble intervjuet også er dømt for medvirkning til voldtekt av sin egen datter da jenta var 11 år. Moren fikk da penger for salget av jentas kropp, ti tusen Euro. Ifølge tiltalen skjedde dette igjen da jenta var tolv og igjen da hun var tretten, til nye "ektefeller" og hver gang for et anseelig Euro-beløp. Kun det første forholdet, da datteren var 11, ble bevist godt nok til dom, men dette forholdet var altså årsaken til at fengselsstraffen ble på over to år.

"Eva" ble solgt, voldtatt og tvunget til tigging. Les Bergensavisens historie om den yngste datteren her.

Hvorfor utelot Dagsrevyen det mest sentrale punktet i tiltale og dom? Nina Hjerpset-Østlie i Document.no var først ute med å skrive om saken, mandag 14. januar. Jon Hustad i ukeavisa Dag og Tid skrev om den fredag 18. januar, Når Dagsrevyen ikke forteller sannheten:

De dømte i saken fikk til sammen fjorten år og ti måneder i fengsel. Moren fikk en straff på to år og fire måneder. (...) «Handlingene er så avskyelige og forkastelige at man aller helst ønsker å tro at de ikke hadde funnet sted», sa aktor i sluttprosedyren sin. Etter dommen var han lettet. 

Denne jenta, solgt som 11-åring og trolig også som 12- og 13-åring,  lever nå på hemmelig adresse i Sverige. Moren er også idømt en erstatning på 200 000 kroner i tillegg til en felleserstatning på 40 000 kroner og til besøksforbud i tre år. Heller ikke det nevnt, selvfølgelig, i Dagsrevyen.

Hva kan vi forvente av landets største nyhetsredaksjon, fullfinansiert av skattebetalerne, nettopp for å lage kvalitetsjournalistikk? Vi bør forvente at de setter seg inn i hva folk er dømt for, og forteller det til seerne, før de slipper dem til i en følelsesladd og partisk reportasje.

Romfolkets historie er en europeisk tragedie. Enkeltskjebner fortjener å bli behandlet med et større alvor enn dette. Selv om det er ubehagelig. Dagsrevyen setter "kultur" opp mot "kriminalitet" på en alt for enkel måte. Ifølge dommen og ekspertene som ble hentet inn der er det nettopp en del av romfolkets kultur å bortføre jenter til ekteskap ("rituell kidnapping") mens de enda er barn etter norsk målestokk, 11-12 eller 13 år gamle, som et annet offer i denne saken var da hun ble gift. Og det skjer ved økonomiske forhandlinger mellom foreldre på hver side. Det er også en del av deres kultur at barna ikke får gå på skole, slik at de blir analfabeter og at de reiser rundt med foreldrene og driver organisert kriminalitet.

Det måtte en Jon Hustad til for å stille spørsmål ved Dagsrevyen.

Dette er så alvorlig, og så problematisk, at det fortjener en klokere behandling enn denne reporteren var i stand til. Reportasjen var på til sammen åtte og et halvt minutt, altså en lang og påkostet reportasje, også i Dagsrevy-sammenheng. I løpet av reportasjen kom aktor til orde i til sammen 35 sekunder, og han var den eneste kritiske stemmen. For øvrig var det kun kvinnen, hennes slektninger , forsvareren  og en partisk og emosjonelt engasjert reporter som fylte tiden.

Vil du lese dommen? Ring Bergen Tingrett, de sender dommen  i PDF på mail til alle som spør. Saksnummeret er 11-194827MED-BBYR/01. Ta fram markeringstusjen for å holde styr på de seks tiltalte, de mange tiltalepunktene og de mange barna involvert, merk deg særlig barnas fødselsår i forhold til når forholdene tiltalen gjaldt, fant sted.

Det er litt av en jobb å sette seg inn i saken, du trenger en times tid faktisk. Det var vel det som ble for mye for Dagsrevyens reporter.  Se reportasjen i Dagsrevyen her.

PS: Nettavisen Journalisten.no publiserte to saker om dette lørdag 19. januar. I den siste innrømmer Dagsrevyen at de gjorde en tabbe. Vi håper NRK vil følge opp med et grundig svar om hva som egentlig skjedde.

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar