hits

VIL journalister bli lavtlønte?!

I kveld torsdag er det møte i Oslo Journalistlag. NRKs journalistlag (fagforening) er opprørt over at så vel journalisten Runar Henriksen Jørstad som vaktsjef Cecilie Roang Bostad er blitt ansvarliggjort av enkelte kritikere. Og særlig er de opprørt over at fagbladet Journalisten skal ha bidratt til det.

"Jeg synes Jour­na­lis­ten har for­latt redak­tør­an­sva­ret som prin­sipp", sa Atle Bjur­strøm, leder av redak­sjons­klub­ben i Dags­revyen, i et inter­vju med Kam­panje. I et inn­legg på Journalisten.no med tit­te­len “Tørs­ten etter blod” ga NJ-leder Elin Flo­berg­ha­gen uttrykk for mis­nøye med at det fokuseres på enkelt­med­ar­bei­dere i NRK, og ikke bare på kringkastingssjefen, som altså har ansvaret etter hennes mening.

Journalistlaget bør tenke seg om en gang til. Først det opplagte: Dersom journalister ikke kan navngis og ansvarliggjøres når ting går dårlig, er det jo rart at de blir det når ting går bra. Som Nina Hjerpset-Østlie skriver her: Skal NRK-sjefen heretter motta SKUP-priser på vegne av en anonym journalist? Det ville jo være latterlig.

Les hele saken på Document.no: Et tusenbein i flombelysning

Men å insistere på at det kun er redaktørenes ansvar og ikke medarbeidernes når ting går galt, er også å bidra til at journalistene blir proletarisert. Vi har en tradisjon med synlige, ansvarlige og dyktige NRK-journalister, mange av dem høyt profilert. Når høyt profilerte folk gjør en feil står det respekt av å innrømme det, beklage det, og trekke seg litt tilbake en periode for så  kanskje å komme sterkere tilbake.

Den motsatte strategien, å insistere på retten til ikke å bli navngitt (når navnet allerede brukes som rutine, ved byline og rulletekst!) er å nedvurdere jobben som både vaktsjef og journalist. Det er livsfarlig fagforeningspolitikk, i en tid da journalistyrket er under sterkt press på grunn av strukturendringene i bransjen.

Redaktørene i NRK bør ikke på noen måte diskutere personalpolitiske grep offentlig. Men medlemmene i Oslo Journalistlag bør ikke protestere på at andre utenfor huset gjør det. Det gjør de da selv, enten som kommentatorer eller intervjuere, som en selvfølgelig del av jobben, når noe går galt i andre bedrifter i offentlig sektor og i næringslivet.

Journalistyrket er under endring, og ikke til det bedre. I alle redaksjoner sitter det unge mennesker som "klipp-journalister" og jobber under høyt press og tempo, og det publiseres alt for mange saker på nett uten byline og dermed uten ansvarlige journalister. Ønsker journalistlaget høyt profilerte og respekterte individer som medlemmer, eller anonyme innholdsprodusenter på samlebånd? Det bør de også diskutere på kveldens møte.

Les min forrige NRK-sak: Noen må gå

 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar