hits

september 2013

Innvandrerne stemmer rødt

Masseinnvandringen fra den tredje verden er bra for Arbeiderpartiet, og dårlig for Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre. I hvert fall slik jeg tolker boka Minoritetsbefolkningens møte med...